Överläkare på USÖ: Ta bort begreppet fetma

Begreppet fetma saknar relevans och är ett hinder mot effektiv vård. Därför föreslås nu att det tas bort och ersätts med mått som bygger på patienternas förutsättningar och hur övervikt kan behandlas effektivt.

Det är i en debattartikel i Läkartidningens nätupplaga som de tre läkarna Carl-Magnus Brodén, medicinskt ansvarig vid Aleris Obesitas Skåne, Ingmar Näslund, docent och överläkare vid kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro, och Hjörtur Gislason, ansvarig chefskirurg vid Aleris Obesitas Skåne, för fram sina synpunkter. De har alla mycket stor erfarenhet av hur sjukvården hanterar övervikt och ser stora svagheter med dagens system där ett BMI mellan 25-29,9 klassificeras som övervikt medan ett BMI på 30 eller där över räknas som fetma.

Enligt läkarna är denna gräns inte meningsfull att dra eftersom det inte händer något speciellt med kroppen vid just BMI 30. Trots detta är mycket av sjukvårdens insatser baserade på dessa viktgränser. Följden blir att patienter, varav många stigmatiserats av sin övervikt, inte får rätt hjälp och att vårdens resurser inte används effektivt.

Läkarna föreslår därför att fetmabegreppet slopas och ersätts med ”övervikt” som räknas från över BMI 25. Överviktsbegreppet ska delas in i två typer – A och B, som motsvarar patienters olika förutsättningar. Vid övervikt typ A har patienten inte varit överviktig lika länge som vid typ B. Därför har fetman inte etablerat sig hormonellt, vilket gör att livsstilsförändringar och långtidsuppföljning kan vara effektivt. Vid typ B har patienten varit överviktig längre och ofta bantat flera gånger, för att först gå ner i vikt men sedan gå upp, ofta ännu mer. Dessa patienter kan väga mindre än typ A-patienter och får i dag inte sällan rådet att äta mindre. Men de hjälps inte av livsstilsförändringar som bantning då kroppen ”försvarar sig” mot viktnedgång genom att i stället försöka öka vikten. Därför bör patienter med typ B i stället erbjudas läkemedelsbehandling eller överviktskirurgi.

Med de föreslagna förändringarna anser de tre läkarna att fler överviktiga kommer att få effektiv vård. Detta kommer att innebära en besparing för samhället samtidigt som en stigmatiserad patientgrupp kan få en bättre livssituation.

,