Här får “långsamma” affärsidéer stöd – regionen och universitetet satsar 800 000

“Örebro universitets inkubatorer är till för att hjälpa forskare, studenter men även näringslivet att omvandla goda idéer till bärkraftiga företag. Inkubatorerna hjälper bolagen att hitta finansiärer, coacher, nätverk, lokaler med mera. Men med tiden har det vuxit fram en insikt om att det behövs ytterligare ett steg i den här processen. Det gäller en del av de bolag som bildats på universitetet och där idéer från studenter och forskare utgör grunden”, skriver universitetet i en information.

– De akademiska bolagen har ofta väldigt svårt att ta sig till inkubatorn. Det beror på att idéerna de bygger på oftast tar mycket längre tid att förverkliga jämfört med de som kommer från näringslivet, säger Anna Ragén, vd för holdingbolaget Örebro Universitet Holding AB.

Tillsammans med Region Örebro län inleder därför universitetet ett pilotprojekt där man ska utreda förutsättningarna för att inrätta en förinkubator. På så sätt hoppas man kunna komma tillrätta med de akademiska bolagens problem. Projektet kommer att pågå fram till maj 2018 och regionen och universitetet satsar tillsammans 800 000 kronor.

källa/ foto: Örebro universitet/ Ulla-Carin Ekblom

,