Nytt rekordår för Rut-tjänster – länsbor köpte hjälp för nästan 90 miljoner

2017 blev ett nytt rekordår för rutbranschen. Att ta hjälp med städning, flytt och andra tjänster i hemmet är mer populärt än någonsin. Totalt hamnade RUT-marknadens omsättning på 9,3 miljarder jämfört med 7,4 miljarder 2016. Det är en ökning med hela 25 procent. Antal köpare uppgick till över 892 000 vilket är mer än 165 000 fler köpare än året innan. Det visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat. I Örebro köptes Rut-tjänster för nära 90 miljoner kronor.

– Den starka tillväxten visar att det finns en fortsatt stor efterfrågan på tjänster i hemmet. Allt fler har ett behov av att ta hjälp hemma för att få vardagen att gå ihop, säger Maria Andersson vd på Hemfrid.

Antal köpare ökade i samtliga län i landet. Allra mest ökade i Västerbottens län med 34 procent. Även i Blekinge och Kronobergs län har de som köpt rut blivit mer än 30 procent fler jämfört med året före. Genomsnittsbeloppet för rutavdraget 2017 uppgick till 5 195 kr per person.

Sedan andra halvåret 2016 ingår flytt-, IT- och fler trädgårdstjänster i rutavdraget. Utvidgningen till fler tjänster är en del av förklaringen till den starka tillväxten under 2017. Samtidigt har även traditionella ruttjänster som städning, fönsterputs och barnpassning ökat. Utvecklingen innebär många nya jobb och spelar en viktig roll i Sveriges integrationsutmaning.

– Rut är en effektiv integrationsmotor, speciellt för utlandsfödda kvinnor som generellt har svårt att ta sig in på svensk arbetsmarknad. Med ett jobb får de en biljett in i det svenska samhället och kan skapa en trygg ekonomisk och social plattform. Det vinner hela Sverige på, säger Maria Andersson.

Enligt siffror från Almega sysselsätter rutbranschen idag över 30 000 personer. Ungefär hälften är utlandsfödda och har tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. Det senaste årets utveckling med stark tillväxt efter utvidgningen visar att det finns mycket stor sysselsättningspotential med ytterligare breddning av tjänster och ett höjt maxtak för avdraget.

källa: Hemfrid/Skatteverket

,