Söker volontärer som ska möta nysvenskar – flera organisationer samverkar

– Kanske finns en bild av att alla behov är tillgodosedda, men våra nysvenskar behöver stöd av oss etablerade svenskar, poängterar Josefin Stålbert, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda och en av initiativtagarna till en satsning på att hitta fler volontärer i Örebro som är villiga att ge någon timme per månad till att träffa en nysvensk.

Minst sex organisationer i Örebro matchar etablerade svenskar med nysvenskar för att till exempel fika tillsammans, gå hem till varandra på middag eller ta en promenad. I vissa fall fungerar den mer etablerade svensken som mentor för en person eller en hel familj.

Organisationerna har lite olika inriktning men vill inte se någon konkurrens sinsemellan.

– Örebro fungerar allra bäst när vi hjälps åt och gör saker tillsammans och det är volontärverksamheten ett tydligt exempel på. Därför känns det angeläget att uppmärksamma att fler personer behövs i arbetet för ett Örebro som håller ihop, säger Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Samarbetet består av Kompisbyrån, Röda Korset, Invitationsdepartementet, Yrkesdörren, Mentor Sverige, Studieförbundet Bilda med flera.

Under en treårsperiod med start 2017 gick ESF in som medfinansiär till ÖppnaDörren för att utöka verksamheterna. Målet är att matcha 3 300 nyanlända med etablerade svenskar fram till år 2020. Ett av målen är att verksamheterna, som idag främst finns i storstäderna, ska växa i hela Sverige. Därför kommer ÖppnaDörren att göra extra insatser i följande tio städer under 2018: Örebro, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Norrköping, Malmö, Sundsvall, Uppsala och Västerås.

Bakom ÖppnaDörren står Axfoundation (Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för hållbar utveckling), en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

foto: Örebrogalan/ Bilda Örebro

,