Åza Zastell är ny affärschef hos Almi

Åza Zastell är ny affärschef hos Almi Företagspartner Mälardalen i Västerås. Åza kommer närmast från den kommunala världen och har för närvarande ett uppdrag som tf näringslivsdirektör i Örebro kommun. Hon har även arbetat i nära 30 år i finansbranschen, både med privat- och företagsaffären, som kontorschef på Fastighetsbyrån Örebro och som konsult.

källa: Almi