Här finns fyra miljoner att söka för småföretag

Små företag kan nu söka affärsutvecklingscheckar i 17 av landets län och regioner. Det finns två inriktningar; digitalisering och internationalisering. Checkarna ska användas till att ta in extern kompetens för att utveckla företag. I Örebro län finns det totalt fyra miljoner kronor att söka.

Checkarna är på 50 000 – 250 000 kronor och finansierar max halva kostnaden för köp av tjänst eller projektanställning. Företaget ska ha 2–49 anställda och omsätta minst tre miljoner kronor. Checken kan till exempel användas till att ta fram en digital strategi eller digitalisera företagets verksamhet.

Checkar för internationalisering har funnit sedan 2013. De kan till exempel användas till att göra marknadsundersökningar eller söka leverantörer i utlandet – allt för att nå nya internationella marknader. Tillväxtverket samarbetar regionalt med bland andra länsstyrelser och regioner som tar emot och bedömer ansökningar.

Kontakt: Örebro län Niklas Halldén niklas.hallden@regionorebrolan.se 019-602 63 88

,