Kraftig ökning av antalet besökare till länsmuseet – “verksamheten på slottet har stor potential”

Besökssiffrorna till Örebro läns museum ökade rejält i fjol. Museet besöktes av nära 61 000 personer under 2017, en ökning med över 160 procent jämfört med året innan.

“Vi har haft bra och efterfrågad verksamhet under hela året med en topp under sommarens OpenART. Men den främsta orsaken till de ökande siffrorna ligger i att vi startat verksamhet på Örebro slott. Verksamheten på slottet har stor potential att nå nya besökare, turister men inte minst örebroläningarna. Och på slottet har vi bara börjat, under hösten 2018 kommer utställningsverksamheten i museets regi sätta igång på allvar”, skriver de i ett pressmeddelande.

“Det största som händer under 2018 är dock att vi tvingas stänga museibyggnaden i Slottsparken för en genomgripande, men efterlängtad renovering. I oktober 2017 fick vi beskedet från fastighetsägaren Region Örebro län att man äntligen bestämt sig för att göra genomgripande åtgärder bland annat av taket, fönstren, lanterninerna och elen. Konsekvensen blir att museet stänger den 28 maj 2018 och utrymmer både samlingar, utställningar och personal. Men fram till dess är det buisness as usual på Engelbrektsgatan 3, med ett brett utställningsprogram med både egna produktioner och vandringsutställningar, konst och kulturhistoria”.

Vårsäsongen bjuder på ett digert program, där möten med intressanta samtidskonstnärer är framträdande. Konstnärerna Peter Johanson, Nina Selander och Mats Hjelm har alla koppling till årets utställningar och kommer hit och berättar om sina konstnärskap. Gemensamt är att de alla anknyter till länsmuseets långsiktiga teman kring identiteter och gemenskaper, vem som får höra till, vem som inte får det. På utställningssidan är vårens storsatsning på detta tema vandringsutställningen I telefonen finns hela människan. Under ett år har Henrik Teleman och Zainab Witwit intervjuat människor som nyligen kommit till Sverige och fått bilder från deras mobiltelefoner. Vad vet vi om de vi kallar nyanlända? De är svetsare, lärare, eller fotbollsspelare. De har barn, de har gått i skolan och de har varit förälskade. Minst av allt vill de vara flyktingar. 


Museet har också ett undersökande projekt på gång som handlar om hur inkluderande arbetet med det förflutna är. I projektet Ingen äger tiden ingår vårens elevutställning/samarbete med Kungliga konshögskolan. Studenterna har undersökt och interagerat med länsmuseets samlingar, arkiven, föremålen och bildsamlingarna. Hur vårt sätt att förhålla oss till historien också påverkar dagens samhälle berör även David Lindén, ledarskribent på NA i sin föreläsning Gårdagens historia – morgondagens opinionsbildare. En annan höjdpunkt i föreläsningsutbudet är Dan Korn som utifrån sin bok Kalle Anka på Kräftskiva talar om det svenska kulturarvet och varför individuella och kollektiva identiteter fortfarande kommer att vara viktiga och en förutsättning för verklig mångfald. 


Ett annat tema museet på olika sätt behandlat under de senaste åren är hållbarhet och konsumtionsfrågor. I den egenproducerade utställningen Fyndet berättas om en framtida arkeologisk upptäckt då framtidens folk gör ett fynd från vår tid. I centrala Örebro på den plats där Krämaren en gång låg hittas en kvinna och hennes tillhörigheter. Ur detta vävs en berättelse om oss och vår tid och vi får gissa vilka de är och hur de lever, där i framtiden.

Ur samlingarna har vi plockat fram röda föremål till utställningen Rött – om den röda färgens förekomst i människans tillvaro. Temat Rött märks också i en föreläsning om färgen på våra röda stugor, som bland annat tillverkats i Dylta i Närke. I skaparverkstan kommer barn att erbjudas att skapa och undersöka färgen röd. Andra exempel ur museets samlingar som lyfts fram under våren är konst med Örebrotema. Peter Ekström, rektor för Örebro konstskola har gjort ett annorlunda urval och hängning i utställningen Örebros mellanrum – stadens saknade bilder. Här letar vi efter de miljöer och områden som konstnärerna vanligtvis inte avbildat.

Den 27 maj blir museets sista öppna dag på en ganska lång tid. Under sommaren kommer museet att tömmas och renoveringarna beräknas starta under hösten. Siggebohyttans bergsmansgård håller öppet som vanligt under sommarsäsongen.

Även om museet på Engelbrektsgatan 3 kommer att hållas stängt under en längre tid kommer länsmuseet vara väl synligt på annat sätt och mycket av verksamheten rullar på som vanligt. Dessutom kommer skolverksamhet att finnas på Gråbo i Karlskoga och på andra platser. Några av våra utställningar ska vandra i länets kommuner. Vi kommer att ha mycket på gång med utvecklings- och samarbetsprojekt samt blicka framåt med förberedelser av stora och spännande utställningar när museet öppnar på nytt.

källa: Örebro läns museum

,