Kommunen gör en storsatsning på integration

Örebro kommun gör en stor satsning för att öka kunskapen om integration hos medarbetare som möter nyanlända. Det blir utbildningar i till exempel bemötande, hedersrelaterat våld och sexuell utsatthet. Den 17 januari samlas över 600 personer på Conventum för att dra igång satsningen.

Kompetenssatsningen går ut på att stärka integrationen genom att ge mer utbildning till de som möter nyanlända dagligen i sitt jobb. De deltagande förvaltningarna är Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen och förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete.

– Det är en viktig satsning för att värdesätta både nyanlända och de som jobbar med de här frågorna. Det kommer att ge oss en bättre helhetsbild av etableringsprocessen och framför allt en större kunskap om de nyanländas och utrikesföddas situation. Så att vi på allra bästa sätt kan möta och förstå varje individ, säger Susanna Eriksson, projektledare.

Över 600 personer samlas på Conventum den 17e januari för starta arbetet och media är varmt välkomna. Kommunalråd Kenneth Nilsson (S) kommer att inleda dagen. Sedan föreläser Charlotte Signahl och Mustafa Can.

Charlotte Signahl pratar om mångfald, jämställdhet, etnicitet, hbt, makt och diskriminering. Hon använder standup i sina föreläsningar. Genom fakta och humor förmedlar hon budskapet att ansvar och möjligheter ligger hos oss alla.

Mustafa Can föreläser om mångfald, kultur och identitet. Han har bland annat vunnit många priser för sitt arbete som Stora Journalistpriset och Stora Radiopriset.

Satsningen är EU-finansierad, pengarna till projektet kommer från Europeiska Socialfonden.

– Det här kommer att leda till att vi blir bättre på att samarbeta mellan de olika verksamheterna. Att vi strävar mot samma tydliga mål och att vi använder liknande metoder och förhållningssätt, säger Susanna Eriksson.

Utbildningarna kommer att hållas under 2018 och 2019. De kommer att handla om till exempel migrations- och etableringsprocessen, bemötande, ohälsa och missbruk.

källa: Örebro kommun