Stark efterfrågan i Örebro på nya småhus

Det råder fortsatt stor efterfrågan på nya småhus i Sverige, enligt en enkät bland småhustillverkare från Trä- och Möbelföretagen, TMF. – Det är viktigt att förstå att marknaden ser olika ut i olika kommuner. Den rådande mediebilden är missvisande och alldeles för fokuserad på situationen i Stockholms innerstad. Konsekvensen riskerar bli att folk ute i landet drar sig för att göra en bostadsaffär, säger David Johnsson, vd på TMF.

Mer än två av tre småhusfabrikanter anser att marknaden för småhus utanför Stockholm är fortsatt stark.

– Småhustillverkarna tycker inte att höstens utveckling på bostadsmarknaden i Stockholm är representativ för småhusmarknaden i medelstora städer ute i landet, säger David Johnsson, TMF.

De medelstora städer i enkäten som nämns som särskilt starka marknader för nya småhus är Västerås, Växjö och Örebro.

foto: Hjältevadshus

,