Länets ambulanser näst snabbast – i snitt 11,8 minuter till olycksplats

Region Örebro läns ambulanser är näst snabbast i landet vid utryckningar där liv står på spel. Det visar statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

I Örebro län tar det i genomsnitt 11,8 minuter från det att ett telefonsamtal kommer in till SOS Alarm till det att en ambulans når fram. Tiden avser enbart de högst prioriterade larmen, det vill säga i fall med akut livshotande symtom eller olycksfall. Det är näst bäst i Sverige, och det är bara i Östergötland som ambulanserna är snabbare. Den genomsnittliga utryckningstiden för Sveriges samlade ambulanser vid prio 1-larm är 13,1 minuter.

– Det är glädjande att vi kan komma ut till våra patienter så pass fort som vi gör. Vi vet ju att ett snabbt omhändertagande ökar patienternas chanser till överlevnad och tillfrisknande, säger Thomas Carnell, avdelningschef vid ambulansavdelning på Universitetssjukhuset Örebro.

Genom att bygga en ny ambulansstation vid Berglundaområdet i sydvästra Örebro hoppas Region Örebro län kunna korta utryckningstiderna ytterligare. Stationen planeras stå klar år 2020 och ska då korta utryckningstiderna i framförallt Lekebergs kommun och i den södra länsdelen. Tack vare närheten till Europavägarna och kringleden runt Örebro finns även tidsvinster att göra i andra delar av länet.