Ökad puls ger bättre resultat på lektionen – “eleverna har höjt sitt meritvärde”

Under höstterminen 2016 deltog elever i årskurs 9 och 10 på Birgittaskolan i Örebro i pulshöjande aktiviteter under lektionstid. Målet med projektet var att se om elevernas kunskapsresultat och hälsa skulle förbättras. Det var första gången den här typen av insats gjordes systematiskt på en specialskola.

– Utvärderingen av projektet visar att de pulshöjande aktiviteterna har lett till att de deltagande eleverna har höjt sitt meritvärde, säger Johan Östman, enhetschef på Forskning och Utveckling på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och som utvärderat projektet.

Eleverna som deltog i de pulshöjande aktiviteterna hade vanliga idrottslektioner två gånger i veckan. De tre övriga skoldagarna hade de en 30–40 min pulshöjande aktivitet, där målet var att eleverna skulle ligga på minst 70 procent av maxpuls. Eleverna med hjälp av pulsband följa sin puls på en tv-skärm under träningen. De pulshöjande aktiviteterna var bland annat olika lekar, konditionsbana och intervaller.

Elevernas betygsresultat i svenska, meritvärde och självskattat välmående jämfördes i början och i slutet av terminen. Resultaten jämfördes även med en kontrollgrupp som fortsatte enligt ordinarie undervisning utan pulshöjande aktiviteter.

foto: Birgittaskolan