USÖ bäst i landet på medicinsk kvalitet

Universitetssjukhuset Örebro är bäst på medicinsk kvalitet bland landets sju universitetssjukhus. Det skriver tidningen Dagens Medicin i dag i sin årliga ranking av landets sjukhus. USÖ rankas också som tvåa inom områdena överbeläggningar, trycksår och ekonomi. Sammantaget rankas USÖ som femma på listan över universitetssjukhusen, före Akademiska sjukhuset i Uppsala och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Medicinsk kvalitet är den kategori som väger tyngst när rankingen sätts samman. Den väger nästan dubbelt så tungt som övriga sex kategorier tillsammans.

Bland de mellanstora sjukhusen rankas Karlskoga lasarett som åtta.

– Jag vill gratulera alla medarbetare på USÖ, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Att vi får så goda resultat när det gäller medicinsk kvalitet är resultatet av ett hårt och långsiktigt arbete för att ge den bästa möjliga vården till våra patienter. Det här är en kvalitetsstämpel och ett gott betyg. Som politiker är jag förstås både glad och stolt över det arbete vi gör i Region Örebro län. Samtidigt visar rankingen återigen att vi har arbete kvar att göra för att förbättra tillgängligheten på vissa områden.

– Den medicinska kvaliteten är en mycket viktig del i vårt arbete med att utveckla bästa möjliga sjukvård för de patienter vi finns till för, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Lundgren. Vi har jobbat hårt under en längre tid för att uppnå goda medicinska resultat och därför är det väldigt roligt att vi faller så väl i den här nationella rankingen. Det ger oss en bekräftelse på att vi är på rätt väg. Den medicinska utvecklingen går snabbt framåt och nu gäller det att fortsätta hänga med och visa att vi kan leverera goda resultat.

Fakta: Dagens Medicins ranking av sjukhusen är den mest genomarbetade rankingen av hälso- och sjukvården som görs i Sverige. Underlaget utgörs av uppgifter som hämtats från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Vården i siffror och från olika nationella kvalitetsregister. 151 indikatorer med sammanlagt 8 263 värden från 61 akutsjukhus finns med i underlaget. I kategorin medicinsk kvalitet finns tolv delkategorier: Hjärtsjukvård, strokesjukvård, kärlkirurgi, cancersjukvård, dia­betes, förlossning, ortopedi, ljumskbråck, gynkirurgi, intensivvård, psykiatri och njursvikt.