Annika Roman föreslås bli ny chef för Vård- och omsorgsförvaltningen

Det är Annika Roman som föreslås bli förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen i Örebro kommun. Kommunstyrelsen fattar beslut den 13 februari. Annika kommer närmast från en anställning som verksamhetschef på Kumla vårdcentral och för jourverksamheten i södra länsdelen.

– Jag är glad och förvissad om att Annika kommer att göra ett mycket gott arbete i rollen och hos oss. Med sin erfarenhet och kompetens har Annika mycket att tillföra oss inte minst inom Vård och omsorg. Jag ser fram emot att välkomna Annika, hon kommer att tillsammans med ledningen och medarbetarna inom vård- och omsorgsförvaltningen fortsätta det pågående utvecklingsarbetet, säger Anne Andersson, kommundirektör.

– Jag känner mig glad över att ha fått förtroendet att få arbeta som förvaltningschef inom Vård- och omsorgsförvaltningen och jag kommer att ta mig an uppdraget med entusiasm men också med stor ödmjukhet inför organisationen, säger Annika Roman. Jag ser fram emot att få vara med på resan mot framtiden tillsammans med medarbetare, ledning och medborgare för att bygga en modern vård och omsorg.

– Annika har visat på god kompetens och strategisk förmåga genom den positiva förändring som hon varit med och genomdrivit vid vårdcentralen i Kumla, jag ser fram emot att samarbeta med Annika i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Gunhild Wallin (C), ordförande i programnämnd Social välfärd.

– För att tackla framtidens utmaningar inom vård och omsorg behöver vi samarbeta över organisationsgränser. Med sin långa och gedigna bakgrund inom vården och Region Örebro län kommer Annika att kunna bidra med viktiga erfarenheter och kontakter, säger Marie Brorson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnd öster.

Enligt förslag till beslut tillträder Annika tjänsten den 15 april.