Konst ska göra gång- och cykeltunnlar tryggare

Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska nämnden går ihop för att skapa konst i Örebros tunnlar. Syftet är att öka trivseln och tryggheten i det offentliga rummet. Två gång- och cykeltunnlar upplåts initialt till offentlig konst.

Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska nämnden har ett samarbete för att skapa konst i två gång-och cykeltunnlar i Örebro. Projektet innebär att offentlig konst blir tillgänglig för fler och som en trygghetsskapande åtgärd som gör att tunnlarna förhoppningsvis upplevs som mer upplysta. Genom att göra ungdomarna i närområdet delaktiga i utformningen av tunnlarna är förhoppningen också att minska klotter i tunnlarna.

– Vi har pratat om det här projektet ett tag nu så det är kul att det blir av. Politik är som allra roligast när vi hittar sätt att gå ihop för ökad trivsel bland örebroarna. Det här är ett sådant exempel, säger Charlotte Edberger Jangdin (C) ordförande i Tekniska nämnden.

– Vi vet att kvinnor ofta känner sig rädda i det offentliga rummet och att många upplever tunnlarna som otrygga, särskilt under kvällstid. Konstnärlig utsmyckning leder förhoppningsvis till mindre klotter och till att tunneln upplevs som mer levande och på så sätt tryggare, säger Ida Eklund (S) vice ordförande Tekniska nämnden.

– Konst är i sig självt meningsfullt och i det offentliga rummet är det ofta mycket uppskattat. Konst som trygghets- och trivselskapande i det offentliga rummet är ytterligare ett exempel på konstens förmåga att få oss att trivas bättre med tillvaron, säger Behcet Barsom (KD) ordförande i Kulturnämnden.

De berörda tunnlarna är gång-och cykeltunneln vid Östra Bangatan och gång- och cykeltunneln under Ekersvägen.