Möjlighet gå av bussen mellan hållplatser – för ökad trygghet i sommar

Med start i sommar inför Region Örebro län så kallade nattstopp inom stadstrafiken i Örebro. Det innebär att den som reser på sena kvällar och nätter har möjlighet att stiga av bussen mellan två hållplatser.

– Vi vet att det finns resenärer som känner en otrygghet när de reser på nätterna och det vill vi göra någonting åt genom att göra promenaden mellan bussen och hemmet så kort som möjligt, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Nattstoppet som samhällsbyggnadsnämnden i dag fattade beslut om innebär att den som reser med Länstrafiken i Örebro mellan klockan 21.00 och 04.00 kan be bussföraren att stanna mellan två hållplatser. Om den önskade platsen lämpar sig för ett stopp blir resenären avsläppt där.

– Många, framförallt kvinnor, upplever att det är otäckt att vistas utomhus på nätterna. Om vi kan underlätta för dem genom att stanna bussen närmare deras hem vill vi prova det. Vårt mål är att bussen ska vara ett alternativ för alla, när som helst på dygnet, säger Mats Gunnarsson.

Nattstoppet införs på försök i 18 månader från och med juni 2018. Om försöket faller väl ut kan det bli en permanent lösning som gäller för hela länet.