Gemensamt arbete för att skapa Mötesplats Oxhagen – “utöka samarbetet mellan civilsamhället och kommunen”

Studieförbundet Bildas verksamhetsutvecklare inom socialt arbete, Josefin Stålbert, gjorde under våren 2017 en kartläggning av området Oxhagen där det finns cirka 80 olika nationaliteter och ungefär 3 000 invånare. I kartläggningen framkom att det finns stora behov på olika plan och därmed också möjligheter att utveckla området med och för boende i området.

Bilda och Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF vill tillsammans med Partnerskapet Örebro Kommun och boende i området under de kommande åren bygga ”Mötesplats Oxhagen”

-Vi ser detta som en stor möjlighet att utöka samarbetet mellan civilsamhället och kommunen. Vi har räknat på att kommunen, genom att samverka med oss som ideell aktör, får ett mervärde som uppgår till minst fyra gånger så mycket som annars skulle kunna vara möjligt. Detta genom den kompetens som finns inom organisationen, volontärtimmar vi kan bidra med, projektansökningar och alla eldsjälar som finns i vårt nätverk, säger Josefin Stålbert, verksamhetsutvecklare socialt arbete på Studieförbundet Bilda Svealand.

,