Länets krafter möts för att återsamla totalförsvaret

Den 25 och 26 januari 2018 arrangerar Länsstyrelsen en länskonferens inom krisberedskap och totalförsvar. Huvudbudskapet är att återuppbygga det sedan 15 år nedmonterade totalförsvaret och skapa möjligheter för det civila försvaret att ge stöd till Försvarsmakten inför och under höjd beredskap.

Länskonferensen sträcker sig över två dagar och hålls på Örebro slott.

“Första dagen, torsdagen den 25 januari, deltar föreläsare som informerar om pågående arbete och kommande utmaningar inom totalförsvaret. Fredagen den 26 januari för vi en dialog om det arbete som åstadkommits i de olika nätverken i länet under 2017 och tar fram inriktning för krisberedskapsarbetet 2018. Intresset har varit stort för konferensen, cirka 70 personer är anmälda till de båda dagarna. De som deltar är förtroendevalda, chefer och handläggare inom verksamheter som bidrar till krisberedskapsarbetet och totalförsvarsplaneringen inom Örebro län”, rapporterar länsstyrelsen.