Ny trafiklösning på E20 planeras norr om Marieberg

En ny trafikplats med ny dragning av Rv51norr om Mariebergs handelsområde förbättrar trafiksituationen i Mariebergs handelsområde. Örebro kommun är angelägen om att förbättra trafiksituationen i området kring Mariebergs handelsområde vilket också kan underlätta för näringslivsetableringar.

Den nya trafikplatsen för E20 innebär också stora fördelar för tillgängligheten till det nya verksamhetsområdet, Palmbohult, väster om E20. För den östra sidan innebär trafikplatsen att trafiken till Mariebergs handelsområde underlättas. Trafiken till området kan fördelas jämnare på de bägge trafikplatserna och detta gäller framförallt trafiken som kommer från Örebrohållet som kommer att välja den nya trafikplatsen.

Möjligheten att flytta riksväg 51 och ansluta hit till nya trafikplatsen kommer att innebära att bl.a. tung trafik kommer att kunna minskas liksom bilberoendet inom området och området kan knytas ihop på ett bättre sätt.

– Det här är en efterlängtad satsning som skapar en bättre trafiksituation vid Marieberg köpcentrum. Det ger möjligheter till fler näringslivsetableringar, säger Ullis Sandberg (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Trafikverket arbetar nu med en vägplan för att utreda den nya dragningen av riksväg 51. Örebro kommun är beställare och kostnadsansvarig för arbetet. Kostnaden för trafikplatsen och omdragningen av Rv51 tas från exploateringsmedel och belastar således inte kommunens skatteintäkter.

– Detaljplanen ger möjlighet till attraktiva verksamhetstomter vid E 20 med bra tillgänglighet. Det är positivt för ett växande Örebro, säger Ulf Nykvist, planstrateg på Stadsbyggnad.

,