Allt fler väljer att dela bil – kraftig ökning av bilpool

Sveriges största bilpoolsaktör, Volvoägda Sunfleet växte kraftigt i Örebro under 2017. Antalet medlemmar ökade med 32 procent.

Att dela bil blir allt populärare i Örebro. I takt med att staden förtätas och att allt fler nybyggen väljer att integrera bilpool från start ökar också antalet medlemmar i Sveriges största bilpool. I Örebro finns det numera närmare 800 medlemmar, vilket är en ökning på 32 procent under 2017, jämfört med 2016.

Under 2017 delade Örebroarna bil i 50 000 timmar och körde 441 000 kilometer med Sunfleets 25 bilpoolsbilar i Örebro.

I takt med det ökade intresset för bilpool har Sunfleet under året etablerat en ny poolplats i Södra Ladugårdsängen där flera förfrågningar från medlemmar kommit om att öppna en pool. Antalet bilpoolsbilar i Örebro är idag 25 st.

– Utmaningen i Örebro är att växa på de ställen där efterfrågan ökar, främst i centrala delar som Norrcity. Vår flaskhals är att hitta platser att etablera våra bilpooler på. Hade vi fått tillgång till fler parkeringsplatser hade vår ökning varit ännu större, säger David Milton, regionansvarig för Sunfleet Mellansverige.

Även tillgången på parkeringsplatser med laddmöjlighet för elbilar är en svårighet i Örebro. Allt fler bilar i Sunfleets bilflotta är laddbara, men i Örebro finns fortfarande inga, på grund av att det är svårt att få tag på parkeringsplatser med laddinfrastruktur.

Det var inte bara i Örebro Sunfleet ökade antalet användare. Trenden visar en ökning i hela landet. Idag har Sunfleet närmre 69 000 medlemmar, en ökning om 43 procent under 2017. Dessa medlemmar delar på ca 1400 bilar på 605 bilpooler. Totalt delades bil i 2,9 miljoner timmar och 26 miljoner kilometer kördes under året.

Sunfleets vd Peter Algurén ser flera orsaker till att bilpoolsmarknaden växer så snabbt just nu.

– Det främsta skälet är att konsumentens syn på bilen håller på att förändras och att bilen går från att vara en ägodel till en tjänst. Ett annat skäl är att bilpool mer eller mindre är standard när nya bostadsområden planeras och byggs. Vi ser också att allt fler företag, myndigheter och kommuner väljer bilpool istället för tjänstebilar, något som gynnar allmänheten på kvällar och helger då bilarna blir tillgängliga för alla, säger Peter Algurén.

,