Klart med nya platser till yrkesutbildningar – kan läsa till tandsköterska i Örebro

Idag presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan de ansökningar som beviljas i årets ansökningsomgång. Folkuniversitetet, region Mitt, får starta tio nya YH-utbildningar.

– Det är med stor glädje vi tagit emot detta besked! säger Josef Åhman, rektor på Folkuniversitetet, region Mitt. Nu ser vi fram emot att starta 10 eftertraktade utbildningar under året. Framförallt ser vi fram emot att erbjuda 300 personer nya kvalificerade yrkeskunskaper och helt nya förutsättningar på arbetsmarknaden. Vi vet att kunskap förändrar, såväl för den enskilda personen som för samhället.

De nya utbildningarna, som är kostnadsfria och studiestödsberättigade, startar hösten 2018. Utbildningarna är framtagna i samråd med näringslivet och i vissa fall landsting. De omfattar 200 – 400 YH-poäng vilket motsvarar 40 – 80 veckors heltidsstudier, varav en tredjedel är yrkespraktik.

10 nya yrkeshögskoleutbildningar i Folkuniversitetets regi

  • Avancerad GIS-användare, Gävle
  • VA-projektör i Mälardalen, Västerås
  • Optikerassistent med säljkompetens och öga för stil, Uppsala
  • VA-projektör, Gävle
  • Redovisningsekonom med lönekompetens, Uppsala
  • Tandsköterska, Falun
  • Tandsköterska, Uppsala
  • Tandsköterska, Örebro
  • IT-infrastrukturspecialist, Falun
  • Medicinsk sekreterare, Falun