Återvinningsföretaget Stena Recycling går in i Bioimpakt

Bioimpakt med Örebroprofessorn Per-Erik Olsson i spetsen har fått en ny delägare i återvinningsföretaget Stena Recycling International. Målsättningen är att tillsammans vidareutveckla analysmetoder för att kunna återvinna mer avfall.

– Den här affären är mycket positiv för båda parter, förklarar Christer Forsgren, miljöchef och teknisk chef på Stena Recycling International, och Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet.

Bioimpakt bildades för två år sedan med stöd av Örebro Universitet Holding AB. Företagets affärsidé är att erbjuda biologiska riskanalyser av till exempel lakvatten, jord eller avfall, men på ett mer detaljerat sätt än de befintliga metoder som finns i dag. De senare kan exempelvis säga att organismer inom ett visst geografiskt område påverkas negativt fast utan att kunna ange orsaken.