Historisk satsning på yrkesutbildningar – fler än 800 platser

Yrkeshögskolan (YH) genomför nu en historisk expansion. Storsatsningen på utbildningsformen gör att Myndigheten för yrkeshögskolan kan bevilja 13 nya utbildningar i Örebro län, totalt 834 utbildningsplatser.

De beslut Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag är en del i den storsatsning på YH som regeringen aviserade i höstas. Expansionen är den största sedan yrkeshögskolans införande 2009 och innebär att antalet platser kommer öka med ca 45 procent till 2022.

– Myndigheten eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Därför är det glädjande att samtliga 21 län får fler utbildningsplatser, säger chefen för Enhet analys och ansökan vid Myndigheten för yrkeshögskolan Peter Gustavsson Lidman.

Myndigheten för yrkeshögskolan har mottagit 29 ansökningar från utbildningsanordnare i Örebro län, varav 13 har beviljats. Tio av utbildningarna ges i Örebro, två i Karlskoga och en i Askersund.

I och med årets ansökningsomgång ökar andelen distansutbildningar inom yrkeshögskolan. Mer än en femtedel av de beviljade utbildningarna i landet kommer att vara distansutbildningar.

,