GIH får externa medel för forskning – “kvaliteten på undervisningen inom idrott och hälsa kan utvecklas”

GIH har fått drygt tio projekt beviljade av Vetenskapsrådet, Riksidrottsförbundet och Centrum för idrottsforskning. Ett av projekten som finansierats av Vetenskapsrådet är en forskarskola i idrottsdidaktik för adjunkter vid nio lärosäten med lärarutbildning i idrott och hälsa.
– Projektet gäller under fyra år vilket är bra ur ett långsiktigt perspektiv. En forskarskola av den här typen har goda möjligheter att bidra till forskningsanknytning av viktiga områden inom lärarutbildningen, säger Håkan Larsson, professor vid GIH.

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är huvudman för ”Forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare” där följande lärosäten ingår Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Örebro universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Halmstad.
– Syftet är att skapa forskningsbaserad kunskap där kvaliteten på undervisningen inom idrott och hälsa kan utvecklas. Verksamheterna inom forskarskolan, som till exempel obligatoriska kurser och seminarieverksamhet, är utformade särskilt för de antagna doktoranderna men är även öppna för seniora forskare vid de nio lärosätena, säger Håkan Larsson.

Svenska kanotförbundet har beviljats medel från Riksidrottsförbundet för att i samverkan med GIH genomföra projekt inom praktiknära elitdrottsforskning. Detta inkluderar både elitkanotister inom sprintpaddling och kanotister med funktionsvariation, det vill säga elitaktiva inom parakanot.
– Projektets syfte är att genomföra forskningsbaserat utvecklingsarbete för prestationsutveckling inom både sprint och parakanot genom teknikutveckling, prestationsanalys, skadeförebyggande åtgärder och tränarutveckling, säger Hans Rosdahl, lektor vid GIH och chef för enheten Prestation och träning.

GIH har även fått forskningsprojekt beviljade av Centrum för idrottsforskning. De forskares projekt som blivit beviljade är Filip Larsen, William Apró, Toni Arndt, Eva Blomstrand, Björn Ekblom, Susanne Johansson och Leif Yttergren. Åsa Bäckström har fått bidrag för nätverket Swedish Alliance for Women in Sport, SAFWIS, konferens i mars och Pia Lundquist Wanneberg för Svenska Idrottshistoriska Föreningen.

foto: Örebro universitet

,