Örebro kommuns ekonomi stärkt i ny prognos

86,6 miljoner kronor. Så mycket mer pengar stärks Örebro kommuns ekonomi med under 2018, enligt en prognos som kom dagarna före jul. Örebros tillväxt får effekt. Kommunledningen med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet jobbar nu med förslag för hur de pengarna ska användas. Satsningar på välfärd och trygghet planeras. Redan nästa vecka kommer nya satsningar att presenteras.

Skatteprognosen görs med jämna mellanrum av SKL. Sveriges kommuner och landsting. Örebro kommun har räknat igenom prognosens effekter för Örebro och konstaterar att de är ovanligt stora.

– Det är inte vanligt att prognosen ökar utrymmet på det här sättet, det är självklart fantastiskt roligt att vår tillväxt slår igenom i våra intäkter. Men vi ska inte dras med i glädjeruset allt för mycket, utan måste hantera situationen ansvarsfullt. Invånarna förtjänar att vi använder pengarna till stärkt välfärd och trygghet, men vi kommer inte använda allt, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

De största anledningarna till de ökande intäkterna är dels effekter i det statliga utjämningssystemet och Örebros befolkningsutveckling.

– De tre partierna i kommunledningen ska nu färdigställa ett förslag till vad vi ska göra och hur mycket av pengarna som ska användas. Fokus ligger på behoven inom välfärden och trygghetsarbetet. Vi kan göra satsningar som vi ser att Örebro skulle utvecklas av, men vi gör det med största respekt för att ekonomi kan ändras snabbt, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

Förslag kommer att presenteras senast i samband med kommunstyrelsens beredningssammanträde på tisdag kommande vecka.

– Vi la en stark budget före årsskiftet. Nu kan den stärkas ännu mer. Jag tror vi ska utgå från att både skolan, äldreomsorgen och arbetet med att hjälpta utsatta får stärka möjligheter i det förslag vi lägger fram. Men exakt hur ska vi tala klart om inom kommunledningen, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

,