Utställningen på museet om Finland avslutas med körsång och samtal

Utställningen Finland finns inom mig bygger på intervjuer som journalisten Lisbeth Axelsson gjorde med tio örebroläningar av sverigefinskt ursprung och som sedan blev till visuella fotografiska essäer av Agnes Thor. Med projektet ville museet undersöka vad det innebär det vara Sverigefinne idag och vad det finska arvet består i.

“Snart avslutas utställningen och vi firar av projektet med ett festligt finissage. Körsång med Finska landskapskören och samtal om utställningens tillkomst står på programmet. Under kvällen samtalar Agnes Thor och Lisbeth Axelsson om hur de som konstnär respektive journalist har närmat sig området med olika perspektiv och arbetssätt. Med i samtalet finns också Lollo Almlöf Berge, tredje generations sverigefinne och intervjuad i projektet samt Tuula Marjeta som representerar det finska förvaltningsområdet och de finska föreningarna i Örebro län. Välkommen onsdagen den 14 februari kl 18.30. Fri entré”, hälsar museet.

I samarbete med ArkivCentrum, Finska förvaltningsområdet Region Örebro län och Örebro kommun.