Vänsterpartiet: “Nu finns pengar för sex timmars arbetsdag”

– Skatteintäkterna ökar för Örebro kommun vilket är glädjande för oss. Då tycker vi att det är dags att satsa på sex timmars arbetsdag, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin (V).

20 miljoner kronor vill Vänsterpartiet satsa på sänkt arbetstid av de 87 miljoner som tillkommer under 2018 i ökade skatteintäkter. Vänsterpartiet har sedan tidigare föreslagit ett försök på ett äldreboende för att införa sex timmars arbetsdag på prov. Andra kommuner har redan hunnit genomföra sådana projekt och resultaten har varit positiva. Nu går Vänsterpartiet i Örebro därför ut ännu tydligare och föreslår en rejäl satsning på arbetstidsförkortning.  Den ökade skatteprognosen gör att det finns finansiering för en större satsning.

– Exakt vilka som ska omfattas i den här första satsningen får naturligtvis arbetas fram ihop med fackförbunden men det är tydligt att vi måste göra något för dem som jobbar med äldreomsorgen.  När ekonomin blir bättre i kommunen behöver det märkas i vardagen för dem som jobbar i vår välfärd, säger Murad Artin (V).

Tanken med sänkt arbetstid är att lönen ska vara som ett heltidsarbete medan arbetstiden kortas.

 – Åtta timmars arbetsdag är en 99 år gammal idé. Vi tänker mer modernt. Omsorgsyrken är stressiga, fysiskt ansträngande och många som jobbar blir slitna av sina jobb. Sex timmars arbetsdag skulle göra att kvalitén i omsorgen blir bättre för alla som behöver den eftersom att personalen mår bättre och orkar mer, säger Murad Artin (V).

 Vänsterpartiet kommer att återkomma med fler förslag om åtgärder som behöver göras i kommunen nu när medel finns.

, ,