Vikarier inom vården är nöjda med sitt jobb

Timvikarier trivs inom Örebro kommun, det visar en undersökning där personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillfrågats.

“Örebro kommun har anordnat fokusgruppssamtal med omvårdnadspersonal från alla delar av Vård- och omsorgsförvaltningen. Vikarier svarar att de trivs med sina arbeten. Svaren i undersökningen visar att vikarier känner sig välkomna och de upplever att de får ett bra mottagande på arbetsplatsen. Många av de svarande anger att de ser sig själva jobba inom vård och omsorg även om fem år. De som tillfrågats har jobbat inom Vård- och omsorgsförvaltningen mellan sex månader och ett år”, skriver kommunen i en information.

,