Smartare mat gav dem kommunens interna miljöpris

Örebro kommuns interna miljöpris 2017 går till Vård- och omsorgsförvaltningen för deras arbete med Smartare mat. Priset delades ut vid Kommunfullmäktige den 31 januari. Syftet med priset är att lyfta fram goda förebilder och ge ökat fokus åt miljöfrågorna.

Vid prisceremonin fick förvaltningen ta emot en check på 10 000 kr, att använda i det fortsatta miljöarbetet.

– Det här känns jätteroligt och jag vill framhålla att det är ett pris till alla våra engagerade medarbetare! Vårt arbete med klimatsmart mat gör absolut skillnad och vi kommer att bredda det ytterligare framöver. Vi fortsätter arbetet för minskat matsvinn och större andel ekologiska inköp, men satsar även mer på närproducerade och rättvisemärkta livsmedel, säger områdeschef Eva Jöbo.

Vård och omsorg lagar mat till vård- och omsorgsboenden, seniorrestauranger, dagverksamheter och även lunchlådor till örebroare som inte kan laga sin mat själv och behöver hjälp eller stöd i samband med måltiden.

Ur juryns motivering
I en stor och komplex organisation har vård och omsorg gjort en fantastisk resa i sitt arbete för att minska matens miljöpåverkan. Resan påbörjades för fem år sedan och det långsiktiga och systematiska arbetet har gett goda resultat, bland annat har andelen ekologiska livsmedel mer än fördubblats och andelen matsvinn har nästintill halverats.

– Det fanns flera intressanta kandidater bland de nominerade men vård och omsorgs arbete med Smartare mat gjorde ett stort intryck på oss i juryn, då de jobbat långsiktigt och systematiskt i en bred samverkan, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd och ordförande i juryn.

Om priset
Örebro kommun delar varje år ut två miljöpris, ett internt och ett externt. Det interna miljöpriset går till en person, verksamhet eller bolag inom den kommunala organisationen som på ett utmärkande sätt arbetar för en bättre miljö.

,