Moderaterna: Fler än kommunen kan driva OpenArt

Moderaterna i Örebro kommun ställer sig positiva till att öppna upp Open Art för fler aktörer än bara kommunen. I mars kommer Programnämnd Samhällsbyggnad att ta ställning till om kommunen fortsatt ska driva projektet eller om andra intresserade ska få möjlighet att göra det.

– Moderaterna vill låta fler aktörer engagera sig i Open Art, säger Daniel Granqvist (M), 2:e vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad. Det skulle begränsa den ekonomiska belastningen på örebroarna och samtidigt öka mångfalden och attraktionskraften när nya idéer får ta form.

, , , ,