Nästan tolv miljoner till kulturmiljöer – höjt anslag från Riksantikvarieämbetet

Länsstyrelsen i Örebro län får i år ett högre anslag från Riksantikvarieämbetet för att genomföra insatser inom kulturmiljövården i Örebro län. Riksantikvarieämbetet har nu fördelat de totalt 263 miljoner kronor som regeringen avsatt till åtgärder för kulturmiljövård. Det är en ökning med 28 miljoner kronor från förra året.

Länsstyrelsen i Örebro får totalt 11,5 miljoner kronor av dessa vilket är en ökning med 2,5 miljoner jämfört med 2017. Pengarna ska användas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer i länet. En del används också för att ta fram kunskapsunderlag som behövs för att skydda och tillvarata kulturmiljöer i samhällsplaneringen.

– Vi kan konstatera att vi har ansökningar och andra angelägna behov som uppgår till över 20 miljoner kronor. Vi har därför ett tufft prioriteringsarbete framför oss. Höjningen av länets tilldelning är därför extra välkommen. Den gör det arbetet lite lättare, säger Jonas Jansson på länsstyrelsen.

,