Då öppnar den nya bron på Glomman

Onsdagen den 7 februari, klockan 06.00, öppnas den nybyggda bron över järnvägen vid Glomman i stadsdelen Adolfsberg i Örebro. Bron ersätter den nästan hundraåriga ”Kill i magen-backen”. Den nya bron har ett lägre ”underhållningsvärde”, men håller i stället måttet för väg- och järnvägstrafik.

– Bron öppnas drygt två veckor tidigare än planerat vilket innebär att biltrafiken slipper ta den tidigare omledningsvägen. Till en början blir det grusväg över bron för att vägbanken ska få en chans att sätta sig innan asfaltering sker vid tjänlig väderlek i vår, säger Martin Larsson, projektledare på Trafikverket.

Det var i slutet av juli 2017 som den gamla bron revs, och bygget av den nya Glommanbron startade. Tack vare ett effektivt arbete av Trafikverkets entreprenör blev bron färdig tidigare än planerat. Cyklister och gående kan redan sedan ett par veckor tillbaka passera över den nya bron.

Trafikverket har byggt den nya bron vid Glomman i samverkan med Örebro kommun, som finansierar projektet med 20 procent. Ansvaret för att underhålla den nya bron kommer att flyttas över från Trafikverket till Örebro kommun.

Den nya bron är en så kallad plattrambro av armerad betong – Sveriges idag vanligaste brotyp. Den är högre och har en jämnare lutning än den förra bron. Det skapar mera utrymme för tågen men tar samtidigt bort “kill i magen-effekten”.

arkivbild bygge av tidigare bro