Delat politiskt ledarskap för KD – halva mandatperioden var för Marlene Jörhag och Lennart Bondeson

Nomineringskommittén för Kristdemokraterna i Örebro föreslår ett delat politiskt ledarskap inför valet 2018 mellan Marlene Jörhag och Lennart Bondeson. De toppar kommunlistan med Marlene Jörhag på förstaplatsen och Lennart Bondeson på andraplatsen.

Förslaget innebär att Bondeson fortsätter som kommunalråd och växlar över uppdraget till Jörhag efter halva mandatperioden. Marlene Jörhag kommer efter valet att vara gruppledare för Kristdemokraterna och arbeta heltid som politisk sekreterare.

– Ett delat politiskt ledarskap främjar både kontinuitet och förnyelse för partiet och innebär ett nytt arbetssätt för Kristdemokraternas politiska ledning i Örebro, säger Conny Harrysson, nomineringskommitténs ordförande.

Det slutgiltiga valet kommer att ske på Kristdemokraternas årsmöte den 12 februari. Nomineringskommittén presenterar förslaget på de första 10 namnen till kommunlistan, som innehåller totalt 60 personer.

  1. Marlene Jörhag
  2. Lennart Bondeson
  3. Sonja Kurt
  4. Behcet Barsom
  5. Sara Maxe
  6. Johan Arenius
  7. Marie Holm
  8. Håkan Stålbert
  9. Marie Magnusson
  10. Magnus Lagergren