Glanshammar lockar – när hela Örebro kommun växer

Örebro kommun har gjort en sammanställning över bostadsbyggandet i kommunens tätorter. Det visar att antalet örebroare som vill bo i tätorten ökar i takt med att kommunen växer. Sammanställningen som Örebro kommun har tagit fram visar att framförallt Glanshammar och Stora Mellösa är tätorter dit många söker sig. Att allt fler vill bo i tätorten eller på landsbygden är något som utvecklas i takt med att Örebro kommun växer och prognosen visar att det kommer fortsätta.

– Jag får ofta frågan om varför vi växer så mycket i staden, men inte lyckas växa i tätorterna eller på landsbygden. Den här sammanställningen visar att vi faktiskt växer i hela Örebro kommun, också i tätorterna och på landsbygden och att prognoserna visar att det inte kommer avta, men att vi också har utmaningar för att bostadsbyggandet ska fortlöpa smidigt, säger Ullis Sandberg (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– Sammanställningen ger en bra överblick över tätort-och landsbygdsutvecklingen. Vi måste arbeta aktivt för att människor ska kunna bo i sin lokala bygd i alla livets skeden, och utbudet av bostäder är avgörande. Det är viktigt att vi lyckas tillgodose hela kommunen, både de som väljer att bo i en tätort eller på landsbygden och de som väljer att starta företag där, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– Det är kul att se svart på vitt att många vill bo i kommunens tätorter och att det sker parallellt med att människor flyttar till innerstaden. Det finns många fördelar med att bygga på Örebro kommuns landsbygd. Tomtpriserna är framför allt lägre än i stan. Och har man bott i Stockholm och haft en halv till hel timmes resväg till jobbet är 15 minuter från exempelvis Stora Mellösa till Örebro en ren vinst, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

Illustration: Örebro kommun

,