Örebro läns bildningsförbund: Vill ha mer bidrag från kommunen

“Vi har nåtts av den glada nyheten att Örebro kommuns ekonomi stärks med 86,6 miljoner kronor under 2018. Detta tack vare det statliga utjämningssystemet och Örebros befolkningsutveckling. Vi folkbildare vill gärna växa i takt med Örebro men våra bidrag gör tyvärr inte det i dagsläget. Befolkningstillväxten går stadigt uppåt och nya bostadsområden växer fram. För att vi ska kunna fortsätta erbjuda musik, dans och teater för barn och unga; samtalsgrupper och kultur för våra äldre; föräldrastöd, föreläsningar, konserter och fortsätta det framgångsrika arbetet för integration och etablering genom olika former av verksamhet för nyanlända så behöver vårt kommunala bidrag höjas. Precis som Kulturnämnden själva konstaterat “Nämndens verksamheter saknar en resursfördelning utifrån den växande staden vilket innebär att fler individer får dela på samma resurser” (mötesprotokoll 17 jan 2018) – det gäller att hänga med för att hänga med!

I Örebro kommun är det just Kulturnämnden som ansvarar för bidragen till oss studieförbund. Nivån har legat på samma nivå de senaste åren förutom en drastisk sänkning på 300 000 kronor för ett antal år sedan. Samtidigt som folkbildningens aktörer inbjuds till allt fler arenor, efterfrågas i fler sammanhang och spelar en viktig roll i samhällets utveckling på flera plan. Vi är samhällsbyggare, vi har en unik uppbyggd infrastruktur i civilsamhället för människors intressen och engagemang. Folkbildningens verksamheter sväller och väller över de kanter som hänger kvar från förr. Vi ser en enorm potential att kunna möta upp flera behov i samhället. Kanske har vi växt ur kulturnämndens ansvarsområden?

Varje kommunal investerad krona växlas upp flera gånger tack vare det statliga bidrag, regionens bidrag och de projektmedel som studieförbunden investerar i verksamhet i Örebro. Då frivilligarbetet är stort är verksamheten väldigt produktiv ur ett samhällsperspektiv. Produktiviteten är hög om vi ser till de resurser som används och det som produceras. Folkbildningens samhällsnytta är väldigt stark och tydlig. Vi ser att vi skulle kunna göra mer och vi kan nå fler i det Örebro som nu växer fram. Därför är vårt förslag att Örebro kommun tillför folkbildningen medel, vi träffas gärna för att samtala mer om detta”.

Örebro läns bildningsförbund