Vänsterpartiet: Vill höja kvaliteten inom färdtjänst

Färdtjänst är dyrare än kollektivtrafik. Det vill Vänsterpartiet göra något åt, som ett led i arbetet med att skapa ett jämlikt Örebro. Vänsterpartiet vill se ett samhälle där alla invånare får det stöd och den service de har rätt till. För många personer med funktionshinder, är den här rätten inte lika självklar.  Vänsterpartiet vill lägga sex miljoner kronor av det ökade skatteutrymmet som aviserades nyligen, för att höja kvalitén inom färdtjänsten.

– Det en rättvisefråga att även de kommuninvånare som inte har möjlighet att ta sig till hållplatsen ska kunna få hjälp att ta sig runt i staden. Att kunna ta sig dit man behöver är avgörande för att kunna ta del av det som samhället erbjuder eller att utföra sina ärenden.  De som har rätt till färdtjänst måste också ha råd med det, säger Murad Artin, kommunalråd för Vänsterpartiet i Örebro kommun

Vänsterpartiet vill satsa fem miljoner kronor så att priset på färdtjänst i Örebro ska vara detsamma som på stadsbussarna, för närvarande 18 kronor per resa. Vi planerar också för en liten ökning av nyttjandet av färdtjänst med anledning av vår satsning.

– Vi vill inte ha några fördelar framför andra kommuninvånare, bara samma möjligheter att få hjälp med sin resa som de utan funktionshinder. För många är färdtjänst det enda sättet att ta sig någonstans och flera drar sig för att åka någonstans för att de inte har råd, säger Christer Johansson på DHR Örebroavdelning.

I vår satsning ingår även en ’resegaranti” för färdtjänst (1MKR), i linje med det som det Kommunala Tillgänglighetsrådet driver. Det ska vara samma resegaranti som gäller för övriga kollektivtrafiken: ”Vi vill att du ska kunna lita på att komma fram tryggt och säkert när du reser med oss, men det kan hända att något går fel. Till exempel kan bussar gå sönder och förare bli sjuka. Om du drabbas av ett sådant missöde, vill vi göra rätt för oss. Därför har vi resegaranti.” (från Länstrafikens hemsida).

– Att kunna lita på att resan man planerat verkligen blir av, är ju lika viktigt för dem med färdtjänst som för de som använder den vanliga kollektivtrafiken. Därför borde självklart samma resegaranti gälla, säger Murad Artin (V).

,