Moderaterna höjer ambitionsnivån i förskolan

I förslaget om nya riktlinjer för Örebro kommuns förskolor anser Socialdemokraterna att det räcker med en legitimerad förskollärare på två förskoleavdelningar. Detta ska Programnämnd Barn och utbildning ta beslut om under våren.

– Detta är en oacceptabelt låg ambitionsnivå om vi vill ha en förskola som ska klara sitt uppdrag säger Maria Haglund (M), oppositionsråd med ansvar för skolfrågor.

Förskolan har ett viktigt uppdrag som kräver rätt kompetens hos personalen och att grupperna är tillräckligt små för att pedagogerna ska se varje barns behov. Med Socialdemokraternas förslag på pedagogisk bemanning kan det i realiteten bli så att en förskollärare ska ha det pedagogiska ansvaret för drygt 40 barn.

– Ambitionen måste vara att ha två behöriga förskollärare per förskoleavdelning, betonar Maria Haglund (M). Dessutom vill vi moderater minska barngrupperna så att det är max 15 barn per grupp.

Övrig personal på förskolan ska ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas.

Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta skolgång. Den ska vara en trygg plats där barnen får den uppmärksamhet de behöver och personalen har förutsättning att klara sitt uppdrag.

– Det är en kvalitets- och arbetsmiljöfråga, menar Maria Haglund (M). Förskollärare har ansvar för att uppfylla förskolans styrdokument och då måste de träffa alla barn. Detta förslag kommer allvarligt inverka på kvalitén i Örebros förskolor och därmed barnens möjlighet att lyckas i sin skolgång.