En ökning av operationer på länets sjukhus – 14 procent fler på USÖ

Det har skett en stor ökning av antalet operationer i Region Örebro län. Det visar produktionsstatistik från hälso- och sjukvården. Förra året utfördes 4 000 fler operationer än för två år sedan och det görs nu cirka 32 000 operationer inom Region Örebro län per år.

Vid Universitetssjukhuset Örebro opererades 14 procent fler patienter. Den ökade produktionsvolymen har också inneburit att tillgängligheten till operation har förbättrats och fler opereras nu inom vårdgarantins gränser. Patienter med cancerdiagnoser får nu sin behandling i tid.

– Det är glädjande att vi ser att de förändringar som vi har gjort inom länets operationsverksamhet har gett resultat, säger Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län. Förändringarna har gynnat länsborna. Genom våra länskliniker har vi kunnat styra och planera vår produktion bättre och då får vi också ut mer av våra samlade resurser.

– Cancerkirurgin har prioriterats och väntetiderna är nu borta eller mycket korta, och så är också fallet inom de flesta kirurgiska områdena, säger Jennie Liling Ståhl, områdeschef för opererande och onkologi, Region Örebro län. Vi ser också att behovet har förändrats över tid. Fler ortopedska operationer görs och färre fetmaoperationer, det är en minskning som vi ser i hela landet.

foto: Region Örebro län