Lektorer ska öka samverkan universitet och näringsliv – “nära samarbete med ett 50-tal företag”

Örebro universitet är först i Sverige med att rekrytera samverkanslektorer i teknik. – Ökat samarbete med regionens näringsliv ska stärka forskningen och göra företag mer konkurrenskraftiga på den globala marknaden, säger Tomas Lennvall, nytillträdd samverkanslektor i datavetenskap.

Samverkanslektorat är en strategisk satsning riktad mot näringslivet, i första hand tillverkningsindustrin, logistik- och IT-branschen. Som ny samverkanslektor i datavetenskap kommer Tomas Lennvall att dela sin tid mellan forskning, samverkan och undervisning.

– Tanken är att jag ska fungera som en länk mellan universitetet och näringslivet. Med hjälp av den kompetens som finns här inom teknikområdet ska vi, i samarbete med olika företag, driva och stödja innovationsprocesser inom industrin, säger Tomas Lennvall.

Örebro universitet har redan i dag ett nära samarbete med ett 50-tal företag regionalt.  Samverkanslektorer ska utveckla och bredda de partnerskapen.

– Samarbetet mellan universitet och företag behöver öka generellt för att vi tillsammans ska kunna stärka företagens globala konkurrenskraft genom att dra nytta av forskningsresultat, säger han.

foto: Örebro universitet

,