Elva forskare får dela på 4,3 miljoner – inom ADHD, kirurgi av hörntänder och vattendans

Forskare inom Region Örebro län har fått 4,3 miljoner från Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen. Forskningsprojekten kommer att handla om bland annat klinisk forskning inom ADHD, kirurgi av hörntänder, multipel skleros (MS), graviditetsdiabetes och vattendans för personer med flerfunktionsnedsättning.

– I min roll som verksamhetsutvecklare fick jag en fråga från vuxenhabiliteringen om att utvärdera en ny metod som heter vattendans. Metoden förkortas SVAN och är en specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionnedsättning, säger Marie Matérne, verksamhetsutvecklare på utvecklingsenheten inom Habilitering och hjälpmedel samt doktorand på Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC).

Tillsammans med bland andra Lars-Olov Lundqvist, docent och forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum, ska de göra en randomiserad kontrollerad studie. Patienter med flerfunktionsnedsättning (FFN) har en kombination av svår intellektuell funktionsnedsättning och omfattande fysisk funktionsnedsättning

– Fysiska och hälsobefrämjande aktiviteter är ofta svårtillgängliga för målgruppen. Det saknas i stor utsträckning evidensbaserade interventioner för patienter med FFN. Både liggande dans och bassängträning har visat sig ge positiva effekter för patienter med FFN. Specialiserad vattendansintervention som är en kombination av de båda, är en ny ännu inte vetenskapligt utvärderad metod utvecklad vid vuxenhabiliteringen i Region Örebro län, säger Marie Matérne.

Forskare Kajsa Lidström Holmqvist har fått medel för en randomiserad kontrollerad studie av interventionsprogrammet Ha Koll!. Det är en manualbaserad intervention som sker i grupp för personer med nedsatt tidshanteringsförmåga, det vill säga svårigheter att planera och organisera sin vardag tidsmässigt. Det visar sig ofta som svårigheter att exempelvis komma i tid, få saker gjorda i tid, eller komma sig för att göra nödvändiga aktiviteter. I studien kommer personer med nedsatt tidshanteringsförmåga och neuropsykiatrisk eller psykiatrisk diagnos att delta.

– Det känns jätteroligt att få medel från Regionala forskningsrådet. Det är kul att de tror på vårt projekt och medlen gör att vi nu kan starta datainsamlingen under året. Det är en multicenterstudie där vi samarbetar i regionen, säger Kajsa Lidström Holmqvist, arbetsterapeut vid paramedicinsk enhet rehabmedicin på Universitetssjukhuset Örebro och forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Faktaruta
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen delar årligen ut anslag till klinisk forskning. Det riktar sig till forskare verksamma vid landsting och regioner i Örebro, Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland och Västmanland.

Samtliga elva projekt som fått anslag från Regionala forskningsrådet

Margitha Björksved, övertandläkare på Folktandvården, får 481 000 kronor för studien ”Öppen resp. sluten kirurgi av hörntänder som ligger fel i gommen; behandlingsresultat, lönsamhetsanalys, patienterfarenheter, multicenter prospektiv RCT”

Helena Fadl, överläkare på kvinnokliniken, får 638 000 kronor för studien “The CDC4G trial: Impact of Changing Diagnostic Criteria for Gestational diabetes in Sweden − a stepped wedge cluster randomized controlled trial”

Lars Hagberg, hälsoekonom och forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), får 525 000 kronor för studien “Develop an analytical tool to evaluate interventions for reducing mental illness among adolescents”

Iordana Ntini, överläkare, länsmottagning BUP, får 422 000 kronor för studien ”Symtom på ADHD och/eller depression hos tonåriga barnpsykiatriska patienter – Finns könsskillnader beträffande förekomst och total symtomprofil?”

Kajsa Lidström Holmqvist, legitimerad arbetsterapeut och forskningshandledare UFC, får 419 000 kronor för studien ”En randomiserad kontrollerad studie av interventionsprogrammet Ha Koll! för personer med nedsatt tidhanteringsförmåga”

Lars-Olov Lundqvist, forskningshandledare UFC, får 370 000 kronor för studien ”Utvärdering av SVAN – specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning: En randomiserad kontrollerad studie.”

Gisela Helenius, fou-samordnare laboratoriemedicin, får 340 000 kronor för studien ”MicroRNA as a biomarker for prediction and monitoring the response to immunotherapy in patients with lung cancer”

Mats Dreifaldt, verksamhetschef kärl-thorax, får 334 000 kronor för studien ”Phosphorylcholine as a novel therapeutic target for cardiovascular disease?”

Andreas Ohlin, verksamhetschef barn- och ungdomskliniken, får 323 000 kronor för studien ”Ljusbehandling i hemmet för barn med okomplicerad nyföddhetsikterus”

Margareta Möller, verksamhetschef UFC, får 232 000 kronor för studien ”Just in TIME – Intervention med dans och yoga för flickor med återkommande buksmärta”

Anette Forsberg, verksamhetschef fysioterapiavdelningen, får 176 000 kronor för studien ”Balans och fall vid multipel skleros: intervention, fördjupad kunskap och närstående perspektiv”

foto: Elin Abelsson

,