S svarar M om utbildad personal i förskolan – “kompetensförsörjningsplan är framtagen”

“Maria Haglund blandar äpplen och päron när hon menar att Socialdemokraterna sänker ambitionsnivån gällande utbildad personal i förskolan. Det gör vi inte. Dock bör vi alla vara oroliga över den nuvarande situationen med lärarbrist, och då inte minst vad gäller förskollärare. Det är en verklig utmaning som hela Sverige just nu behöver hantera och jobba med. Det skulle man kunna tycka att Maria Haglund borde fokusera sin tid och energi på, hur löser vi lärarbristen?

Det Maria Haglund hänvisar till är en skrivning kopplat till resursfördelning, det vill säga miniminivåer för att förskolorna att få full ekonomisk ersättning. Tidigare har kravet för att få full barnpeng varit att ha 100 procent utbildad personal för våra kommunala förskolor. Dock har kravet på de fristående förskolorna varit 75 procent för att få samma ersättning. Det tycker inte vi är likvärdigt eller rättvist. Samma krav bör naturligtvis gälla alla förskolor, oavsett driftsform.

Så varför då inte bara höja minimikravet för de fristående förskolorna till 100 procent?

I en tid av lärarbrist där förskolechefer sliter för att hitta utbildad personal så är det inte rätt väg att gå. Det skulle bara bidra till negativ stress och frustration. De allra flesta av våra kommunala förskolor har fortfarande 100 procent utbildad personal. De förskolor som lider mest av lärarbristen är våra kommunala förskolor i socioekonomiska utsatta områden. Att kräva 100 procent utbildad personal skulle medföra att de förskolor som redan har de tuffaste förutsättningarna också skulle få minskade resurser. Det är inte rätt väg att gå.

Därför sänker vi istället miniminivån för att få ut full ersättning till samma nivå som de fristående förskolorna, nämligen 75 procent, så länge vi har den lärarbrist vi har. Dock kvarstår ambitionsnivån på 100 procent utbildad personal.

Vi jobbar hårt med hur vi ska lösa lärarbristen, både inom förskolan och skolan. En tydlig kompetensförsörjningsplan är framtagen med åtgärder som måste till för att vi ska klara att ge Örebros barn och elever den kvalitativa undervisning och omsorg som de är värda och har rätt till. Vi försöker lösa problemen, Maria Haglund och moderaterna försöker ta billiga politiska poänger utan att presentera egna lösningar på det verkliga problemet”.

Jessica Ekerbring (S), Kommunalråd med ansvar för barn- och utbildningsfrågor, Örebro kommun

Läs Moderaternas debatt:

Moderaterna höjer ambitionsnivån i förskolan