Valrörelsen 2018: Miljöpartiet vill visa upp ett nytt Örebro

På torsdag den 15 februari startar Miljöpartiet i Örebro kommun valrörelsen genom att presentera ett nytt handlingsprogram inför nästa mandatperiod. I samband med lanseringen håller finansmarknadsminister Per Bolund ett föredrag om cirkulär ekonomi och regeringens arbete för gröna spelregler för ekonomin. Lanseringen sker på Kårhuset på Örebro universitet.

Programmet  Örebro 2030 – En agenda för kommunen och planeten, utgår från FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 och ger lokala lösningar på samtliga globala målområden. Miljöpartiet i Örebro vill bidra till en hållbar och inkluderande kommun som växer inom ekologins gränser. Programmet presenterar 85 konkreta steg för att uppnå det.

– När vi blir fler i kommunen växer även utmaningarna. Vår livsstil har ett långt större ekologiskt fotavtryck än vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv. Vårt politiska handlingsprogram visar på en möjlig utveckling mot en hållbar kommun, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Konkret handlar det om omställning av såväl energi- och transportsystem, klimatanpassningar som frågor om social inkludering och jämställdhet säger Sara Richert, kommunalråd och språkrör.

– Vi vill att Örebro ska vara den bästa platsen för barn att växa upp på och deras livskvalitet ska stå i centrum. Det oavsett var man är född eller vilka föräldrar man har. Därför vill vill vi bryta skolsegregationen och erbjuda alla barn i kommunen gröna miljöer där de kan få smuts under naglarna och hitta skalbaggar under stenar säger Niclas Persson, kommunalråd och språkrör.

, ,