Marlene och Lennart – valda att dela ledarskapet för KD Örebro

– Vi är tacksamma för det stora förtroendet som KD:s årsmöte i Örebro partiavdelning gett oss att dela på det politiska ledarskapet, säger Marlene Jörhag och Lennart Bondeson, toppkandidaterna på kommunlistan 2018!

Kristdemokraternas partiårsmöte beslutade på måndagskvällen om ett delat politiskt ledarskap mellan Marlene Jörhag och Lennart Bondeson. Detta främjar både kontinuitet och förnyelse och innebär ett nytt arbetssätt för Kristdemokraterna i Örebro.

– För mig är det en väldig förmån att få dela på ledarskapet. Jag får på det här viset möjlighet att successivt sätta mig in i det politiska arbetet. Det ger de bästa förutsättningarna att leda vårt team av politiker och förtroendevalda inför valrörelsen och under nästa mandatperiod, säger Marlene Jörhag (KD), politisk sekreterare.

– Jag är tacksam för att dela ledarskapet med Marlene Jörhag och att fortsätta som kommunalråd under första halvan av mandatperioden. Jag vill fortsätta att arbeta för ett starkt kristdemokratiskt inflytande i Örebro framöver, med betoning på det unika människovärdet och alla människors lika värde, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.