Moderaternas vallöfte i Örebro: “sänkt skatt – befinner oss i en högkonjunktur”

– Sverige och Örebro befinner sig i en högkonjunktur. Det innebär att jobben blir fler och att skatteintäkterna ökar. Sedan Socialdemokraterna höjde skatten har Örebro kommun gått med flera hundra miljoner kronor i vinst varje år. Kommunen får dessutom ytterligare 87,9 miljoner kronor i skatteintäkter från och med i år. Socialdemokraterna tar mer pengar från örebroarna än vad som är befogat, säger Anders Åhrlin (M), gruppledare och oppositionsråd för Moderaterna i Örebro kommun.

– Vi ska inte vara rädda för att lätta på skattebördan så att fler hårt arbetande örebroare får behålla mer av sina pengar.

Moderaterna föreslår därför att skattenivån i Örebro återgår till samma nivå som 2015, före Socialdemokraternas skattehöjning. Det innebär att skattebördan lättar med 50 öre per hundralapp.

– För en genomsnittlig barnfamilj, där en förälder är polis och den andre sjuksköterska, kan det handla om flera tusen kronor per år, förklarar Anders Åhrlin (M). Det är pengar som de kan välja att lägga på en semesterresa med barnen, på bilförsäkringen eller på sparkontot.

Idag är Örebro en högskattekommun i förhållande till andra jämförbara kommuner i landet. En rimligare, mer ändamålsenlig skattenivå skulle göra Örebro till en mer attraktiv kommun att bo och arbeta i. Det skulle stärka företagens möjligheter att skapa arbetstillfällen och locka arbetskraft.

– När det går bra för Örebros företag, då ökar även resurserna till vår gemensamma välfärd, påpekar Anders Åhrlin (M).

Moderaterna var emot Socialdemokraternas skattehöjning redan 2015. Örebro kommun får in tillräckligt med skatteintäkter för att finansiera välfärden med råge. Det behövs dock omfattande reformer av samtliga förvaltningar för att se till att verksamheterna sköts effektivt och med fokus på välfärdsuppdraget. Moderaterna vill finansiera den lättade skattebördan genom att minska kommunens vinst, krympa den politiska organisationen och omorganisera den kommunala administrationen som idag är alldeles för stor och kostsam.

– Välfärdens problem är inte att det saknas pengar, utan att de används fel, säger Maria Haglund (M), oppositionsråd med ansvar för skolfrågor. Kommunen fokuserar på allt utom det väsentliga – skolresultaten, tryggheten, äldreomsorgen.

Idag slösar Socialdemokraterna med örebroarnas pengar genom att lägga dem på skrytbyggen som det kontroversiella kulturkvarteret och på en svällande kommunal administration. I äldreomsorgen försvinner stora summor pengar utan förklaring samtidigt som vården av de äldre är otryggt och undermålig.

– Det oroar mig att Socialdemokraterna tar så lättvindigt på örebroarnas pengar, säger Maria Haglund (M). På mindre än en vecka lyckades de bränna 40 miljoner kronor på en massa strösatsningar, när det Örebro behöver är ansvarsfull politisk styrning och modiga välfärdsreformer.

, ,