Utställning på museet: Örebro ödeläggs – utgrävning om 6 000 år ger svaret på hur vi levde

Nästa utställning på Örebro läns museum har som utgångspunkt att år 2019 inträffar en naturkatastrof som ödelägger stora delar av vår planet. “Några människor överlever. Sextusen år senare gör framtidens folk, Lives, ett fynd i centrala Örebro från vår tid.
De hittar en kvinna på den plats där Krämaren en gång låg. Utifrån detta och andra fynd väver Lives en berättelse om oss människor på 2000-talet. Fyndet är en utställning som är inspirerad av boken Så fungerar samhället (2009) av Eric Ericson, Anders Bennysson och Fred Tjernström. Boken är en satiriskt skildring av konsumtionssamhället och medborgaren reducerad till konsument”, skriver museet inför utställningen.

Utställningen invigs av utställningsproducent Christine Keffel och museichef Birgitta Johansen. Skådespelaren Gunnar Uddén läser texter på temat framtid och utopier samt delar ur boken Så fungerar samhället.

Utställningen öppnar lördag den 17 februari klockan 14.00.

foto: arkiv Örebro-Kuriren/ Örebro läns museum