Kommundirektörens uppdrag: Skapa framtidens OpenART

Kommundirektören i Örebro kommun har fått i uppdrag att arbeta vidare med möjliga alternativ till organisation och finansiering av Open Art, med målet att behålla Open Art på en hög nivå och återkomma till kommunstyrelsen senast i juni i år med sina slutsatser.

På uppdrag av kommundirektören har en rapport tagits fram, som visar att:

  • Som effekt av konceptets form och höga konstnärliga innehåll har OpenArt under kort tid etablerat sig som ett betydande besöksmål och ett självständigt varumärke för Örebro.
  • Den turistekonomiska effekten har därför blivit betydande.
  • Det affärsmässiga perspektivet som följer av detta inriktas på möjligheter till alternativ finansiering.

“Arbetets inriktning har varit att analysera de värden som Open Art kan skapa hos olika samhällsgrupper via engagemang och delaktighet i den kulturella upplevelsen. Särskilt intressant är påverkan på grupper som annars är svårare att nå, t.ex. socioekonomiskt svagare grupper och grupper som inte normalt söker sig till organiserad kultur”, skriver kommunen.

källa: Örebro kommun

, , ,