Så många fler örebroare blev vi i fjol – ökade skatteintäkter med 87 miljoner

Under förra året ökade Örebro kommuns invånarantal med 3 600 personer vilket är mer än vad tidigare befolkningsprognoser visat, uppger kommunen. ”Den stora befolkningsökningen innebär att den skatteintäkt som bedömdes i och med beslut om 2018 års ”Övergripande strategi och budget” har förändrats. Den uppgår nu till 8 502,3 miljoner kronor vilket är 86,8 miljoner kronor högre än vid beslut. I och med det bedömda utökade totala budgetutrymmet för Örebro kommun på 86,8 miljoner kronor föreslås tilläggsanslag på 39 miljoner kronor. Kvarvarande 47,8 miljoner kronor reserveras inom utrymmet för Kommunstyrelsens förfogande”, skriver kommunen vidare i en information.