Så ska vi må bättre – länet ska ta fram en plan för folkhälsan

Befolkningen i Örebro län ska ha en hög och jämlik livskvalitet. Det är ambitionen när Region Örebro län bjuder in länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund till samverkan kring ett långsiktigt och kunskapsbaserat folkhälsoarbete.

Ansvaret för folkhälsoarbetet i Örebro län vilar på många olika aktörer och myndigheter, som alla är beroende av varandras insatser. Det gör samarbeten mellan Region Örebro län, kommuner, folkbildning och föreningsliv till en nödvändig del av ett framgångsrikt arbete.

– Många invånare i länet mår bra, men den goda hälsan är inte jämlikt fördelad och ojämlikheten mellan olika grupper ökar. Genom att teckna överenskommelser med länets aktörer inom folkhälsoområdet vill vi bryta den utvecklingen och skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa i hela Örebro län. Alla har rätt till en god livskvalitet, säger Jihad Menhem (V), regionråd och ordförande fokusberedning för folkhälsa.

Överenskommelserna om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa antogs av regionstyrelsen i dag, den 14 februari, men ska även antas av övriga parter innan de träder i kraft. Överenskommelserna sträcker sig från den 1 maj 2018 till och med den 31 december 2023.