JM kan bygga bostäder vid Karla vårdcentral – köper mark av regionen

JM AB äger en fastighet vid Campus USÖ som inte kan exploateras ytterligare med nuvarande detaljplan. Region Örebro län å sin sida äger en fastighet, Vitsippan 2 (Karla vårdcentral), där JM AB ser möjligheter att bygga bostäder på en del av fastigheten. Region Örebro län har bedömt att det inte finns något behov inom Region Örebro län för den delen av fastigheten. Genom ett markbyte skulle regionen äga mark som gynnar USÖ-områdets framtida utveckling.

Regionstyrelsen beslutar att förvärva del av fastigheten Slussen 1 från JM AB för preliminärt 8,0 miljoner kronor samt att försälja del av fastigheten Vitsippan 2 till JM AB för preliminärt 18,5 miljoner kronor.

källa: Region Örebro län