Så påverkas trafiken på Hertig Karls allé när vattenledningar byts

Med start 18 februari byter kommunen ut dricksvattenledningarna på en kort sträcka av Hertig Karls allé. “Ledningarna är gamla och byts ut för att minska risken för läckor. Ett körfält i vardera riktning hålls öppet förbi arbetsområdet så att trafiken ändå kan flyta på. Det blir begränsad framkomlighet i berörda korsningar under arbetets gång. Cyklister och fotgängare kommer att kunna ta sig fram”, skriver kommunen i en information.

Det är sträckan mellan korsningen Hertig Karls allé/Hagagatan och korsningen Hertig Karls allé/Tegelgatan som berörs. Arbetet startar sent på kvällen 18 februari och pågår cirka en månad.

– Med nya ledningar minskar vi risken för läckor på en av våra mest trafikerade gator, säger Mats Svensson, gruppchef på Vatten och avlopp och fortsätter.

– För att hålla tidplanen utförs en del arbete nattetid. Det innebär visst buller, men vi hoppas på förståelse för detta då det bidrar till att trafiken kan flyta på som vanligt igen så snart som möjligt.

Så här påverkas trafiken

  • Ett körfält i vardera riktning hålls öppet så att trafiken ändå kan flyta på.
  • Preliminära tider för begränsad framkomlighet i korsningarna är Hagagatan vecka 8, Karlslundsgatan vecka 9 och Tegelgatan vecka 10.
  • Busshållplatsen Hagagatan östra Rostautmed Hertig Karls allé trafikeras inte under arbetets gång. Vi hänvisar till Länstrafiken för information om närliggande busshållplatser.
  • Cyklister och fotgängare kan ta sig fram utmed Hertig Karls allé.
  • Butiksägare, kunder och boende kan använda entréer och portar som vanligt.

Begränsad framkomlighet i korsningen Hertig Karls allé/Hagagatan 18-27 februari
Efter klockan 22.30 söndag 18 februari till och med tisdag 27 februari påverkas framkomligheten i korsningen Hertig Karls allé/Hagagatan. Vägen är då avstängd för all trafik som ska svänga in eller ut i korsningen, med undantag för trafik som ska svänga ut från Hagagatan in mot centrala Örebro. Busshållplatsen Hagagatan ut mot Björkhaga trafikeras inte och bussen får en alternativ körväg. Busshållplatsen Hagagatan in mot centrum trafikeras som vanligt.

Gruppchef Mats Svensson berättar att merparten av arbetet utförs med så kallad schaktfri teknik.

– Istället för att gräva upp hela sträckan gräver vi gropar med jämna mellanrum. Sedan använder vi en metod för att spräcka sönder de gamla rören samtidigt som de nya dricksvattenledningarna dras in under mark från en grop till nästa. Det sparar mycket tid.

källa/ foto: Örebro kommun

,