Svealandstrafiken planerar att köpa nya bussar för över 400 miljoner

Region Örebro län äger sedan den 1 januari i år 50 procent i Svealandstrafiken AB tillsammans med Region Västmanland. Totalt planeras 130 bussar köra trafik från Örebro och Odensbacken. Bussarna har ett snittpris på 3,3 miljoner kronor, vilket ger ett investeringsbelopp om cirka 429 miljoner kronor.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att Region Örebro län, såsom för egen skuld, ingår borgen för Svealandstrafiken AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 400 miljoner kronor. Mot beslutet reserverade sig (L).

källa: Region Örebro län

,